İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC)Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı (OIC – VET)

Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı (OIC-VET), kamu ve özel sektörde mesleki eğitimin kalitesini artırmak amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 2009 Ekonomi Zirvesinde alınan karara istinaden başlatılmıştır. Programın amaçları:

Üye Ülkelerin işgücü piyasalarının ihtiyaç ve önceliklerini göz önüne alarak, bireylerin mesleki bilgi birikim ve yeteneklerini geliştirmelerine olanaklar sağlamak,
Üye Ülkeler arasında bilgi birikimi ve uzmanlık paylaşımını kolaylaştırmak,
Üye Ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamayı ve Üye Ülkelerin ekonomilerinin rekabet edebilirliklerini artırmak olarak sıralanabilir.

OIC- VET programı, İİT Ülkelerinin mesleki eğitim alanındaki faaliyetlerini destekleyip, tamamlamaktadır.

SESRIC, OIC-VET kapsamında istatistik, tarım, çevre, su, ekonomi ve finans, ticaret, sağlık, bilgi işlem teknolojiler, iş gücü, sosyal güvenlik ve sosyal politikalar alanlarında pek çok kapasite geliştirme programı yürütmektedir.

OIC-VET hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz.

http://www.oicvet.org/ (İngilizce)


İİT Tarımsal Kapasite Geliştirme Programı (OIC-AgriCaB)

İİT Tarımsal Kapasite Geliştirme Programı (OIC-AgriCaB) temel olarak Üye Ülkelerin arazi, su, canlı hayvan yönetimi, balık ve su ürünleri ve gıda güvenliği alanlarında kaynaklarının verimli kullanılması için kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

İİT Tarımsal Kapasite Geliştirme Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/cbp-agricab.php (İngilizce)

İİT Pamuk Eğitimi Programı (OIC-CTP)

Pamuk dünyadaki en önemli endüstiriyel tarım ürünleri arasındadır. Dünyanın önde gelen pamuk üreticileri arasında bazı İİT Üyelerin de yer almaktadır.

Bu nedenle, İİT Beş -Yıllık Pamuk Eylem Planı kapsamında SESRIC, İİT Pamuk Eğitimi Programını başlatmıştır. Programın ana hedefi İİT Ülkeleri arasında pamuk üretimi ve ticareti alanında işbirliğini geliştirmek, pamuk üreticisi İİT Ülkelerinin verimliliklerini ve sektördeki etkilerini artırmaktır. İİT Pamuk Eğitimi Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/cbp-ctp.php (İngilizce)

Çevre Kapasite Geliştirme Programı (Enviroment-CaB)

Çevre Kapasite Geliştirme Programı (Enviroment-CaB), sürüdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerini teşvik ederek, İİT Üye Ülkelerinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

2015 Nisan ayında, Afganistan Milli Çevre Koruma Ajansı (NEPA) bünyesinde "Doğal Felaketler ve Çatışma" başlıklı bir eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim, Pakistan Milli Felaket Yönetimi Kurulu (NDMA) tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından verilmiştir.

Çevre Kapasite Geliştirme Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/cbp-environment.php (İngilizce)

Su Kaynaklarının Yönetiminde Kapasite Geliştirme Programı (Water-CaB)

İİT Ülkelerinin sahip olduğu toplam yenilenebilir su kaynağı 8.379 km3dir, ve bu rakam dünya yenilenebilir su kaynaklarının sadece % 15.3'ünü temsil etmektedir. Ayrıca pek çok İİT Ülkesinde kişi başına düşen yenilenebilir su kaynakları alt sınır olan 1,700'den azdır ve bu nedenle su kıtlığı çekilmektedir.

Su ile ilgili sorunlara çözüm bulmak ve bu alanda Üye Ülkeler arasındaki bilgi birikimi, deneyim, ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımını kolaylaştırmak amacıyla, SESRIC, Su Kaynakları Yönetimi Kapasite Geliştirme Programı (Water-CaB) başlatmıştır.

2013 Yılı Şubat ayında, Turkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı uzmanları Azerbaycan'da "Su Kaynakları Yönetimi" konulu bir eğitim vermiştir. Söz konusunda eğitime Azerbaycan Cumhuriyetinin çeşitli kurumlarından 25 kişi katılmıştır.

Çevre Kapasite Geliştirme Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/cbp-water.php (İngilizce)

İbni Sina Sağlık Kapasite Geliştirme Programı (IbnSina-HCaB)

SESRIC, İİT Üye Ülkelerindeki Sağlık Bakanlıklarının ihtiyaç ve kapasitelerini göz önünde bulundurarak sağlık alanında çeşitli kısa dönem eğitim programları düzenlemektedir.

SESRIC, 2015 yılı Nisan atında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığının işbirliği ile "Acil Durum ve Afetlerde Sağlık Servisleri" konulu bir eğitim düzenlemiş ve eğitime Lübnanlı sağlık uzmanları katılmıştır.

İbni Sina Sağlık Kapasite Geliştirme Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/cbp-hcab.php (İngilizce)

Yoksulluğun Azaltılması Programı (OIC-PAP)

Gelecekte düzenlenecek tüm faaliyet, eğitim, kapasite geliştirme programları ve araştırmalarına daha etkin ve önemli roller üstlenebilmek amacıyla SESRIC, 2011 yılında İİT Ülkelerinde Yoksulluğun Azaltılması Programı (OIC-PAP) başlatmıştır.

Yoksulluğun Azaltılması Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/oic-pap.php (İngilizce)

Turizm Kapasite Geliştirme Programı (Tr-CaB)

SESRIC, İİT Ülkelerinde turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte çalışarak "Turizm Kapasite Geliştirme Programı"nı başlatmıştır.

Bu amaçla 2014 yılı Ekim ayında, Arnavutluk'ta "Turizm İstatistikleri" konulu bir eğitim düzenlemiştir. Arnavutluk İstatistik Kurumu (INSTAT) ve kamu kurumlarından ilgili uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen eğitim Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları tarafından verilmiştir.

Turizm Kapasite Geliştirme Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/oic-tourism-cap.php (İngilizce)

İş Güveliği ve Sağlığı Kapasite Geliştirme Programı (OIC-OSHCaB)

Tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak amacıyla, iş kazası kontrolü ve önleme stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla SESRIC , İş Güveliği ve Sağlığı Kapasite Geliştirme Programını (OIC-OSHCaB) başlatmıştır.

İş Güveliği ve Sağlığı Kapasite Geliştirme Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz.

http://www.oicvet.org/cbp-ohscab.php (İngilizce)

ISMEK Usta Eğitici Programı (IMTP)

IMTPİSMEK Usta Eğitici Programı (IMTP), SESRIC ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının (İSMEK) ortaklaşa yürüttüğü bir programdır. Programın amacı, ahşap teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, el işi, giyim-tekstil teknolojileri, yaşlı ve hasta bakımı, kuyumculuk teknolojileri, sanat ve tasarım, seramik ve cam ,yiyecek ve içecek hizmetleri gibi pek çok farklı alanda İİT Üye Ülkelerinin farklı kurumlarında çalışan usta eğiticilere eğitimler vermektir.

ISMEK Usta Eğitici Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/imtp.php (İngilizce)

Uluslararası Öğrenci Staj Programı (OIC-ISIP)

Uluslararası Öğrenci Staj Programı (OIC-ISIP), İİT Ülkelerinde istihdam edilen iş gücü kalitesininin arttırılması ve üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasalarına girme konusundaki bilgi birikim ve yeteneklerini geliştirerek İİT Ülkelerinin ekonomileri rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Öğrenci Staj Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/oic-isip.php (İngilizce)

Genç İstihdamı için Beceri Geliştirme Programı (SDYE)

Genç İstihdamı için Beceri Geliştirme Programı (SDYE), gençler arasındaki işsizliğin azaltılması için etkili modellerin geliştirilmesi, işsizlik sorunu ile mücadelede tecrübe ve en iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla başlatılmıştır.

Genç İstihdamı için Beceri Geliştirme Programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.oicvet.org/cbp-sdye.php (İngilizce)

Ekonomi Finans ve Ticaret alanlarında Kapasite Geliştirme Programları

Finans ve ticaret ile ilgili konularda SESRIC aşağıdaki sıralanan programları başlatmıştır:

  • İİT Merkez Bankaları Kapasite Geliştirme Programı, detay için >> (İngilizce)
  • İİT Borsa Kapasite Geliştirme Programı (OIC-SEP), detay için >> (İngilizce)
  • İİT Rekabet Kurumları Kapasite Geliştirme Programları (OIC-CA-CaB) detay için >> (İngilizce)
  • İİT Hazine Kapasite Geliştirme Programı (OIC-CaB) detay için >> (İngilizce)
  • İİT Çok Taraflı Ticaret Sistemleri Kapasite Geliştirme Programı (MTS-CaB) detay için >> (İngilizce)

Training Opportunities in OIC Member Countries (TROP)

TROPMerkez 1986 yılından bu yana "İİT Üye Ülkelerinde Eğitim Fırsatları" bültenini yayınlamaktadır. Elektronik ortamda tamamen otomatik olarak yayımlan bültenin amacı İİT Üye Ülkelerinde düzenlenen ve yürütülen eğitim programları hakkında detaylı ve güncel bilgiler vermektir.

Training Opportunities in OIC Member Countries hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz. http://www.sesric.org/trop-index.php (İngilizce)