İdari ve Mali İşler Departmanı

İdari ve Mali İşler Departmanı, Merkezin günlük işlerinin yürütümesinin yanı sıra; mevcut idari ve mali kaynaklarını ve bütçeyi yöneterek, Merkezin en üst seviyede hizmet vermesini sağlamaktadır. İdari ve Mali İşler Departmanı genel olarak bütçe ve muhasebe kayıtlarını denetlemekte ve uzun dönem stratejik planlamaların yapılabilmesi için organizasyonel analizler geliştirmektedir.

Uyum, Bütünlük, İşbirliği, Kalite, Verimlilik ve Etkinlik, Duyarlılık ve Profesyonellik İdari ve Mali İşler Departmanının temel değerleridir.

İdari ve Mali İşler Departmanının temel görevleri:

  • Her türlü mali işlemin denetlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda sağduyulu davranmak.
  • Merkezin hesaplarını yönetmek ve denetlemek, yıllık bütçe önerilerini hazırlamak, bütçeleme süreçlerini yönetmek, hesapların mutabakatını sağlamak, ödemeleri onaylamak, kesin hesapları sunmak, gelir-gider raporlarını ve diğer rutin mali raporları hazırlamak.
  • Kaynakların departman ve birimlere dağılımının Merkezin öncelik ve ilkeleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
  • Kaynakların verimlilik ilkeleri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını denetlemek.
  • Yönetim geliştirme uygulamalarının uygulanması ve değerlendirilmesi için ilgili birim ve personele destek vermek, bu konuda koordinasyonu sağlamak ve öncülük etmek.
  • Merkezin ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek.
  • Tüm varlıkların ve kayıtların gerektiği şekilde yönetilebilmesi için doğru usul ve sistemleri düzenlemek ve uygulamak.
  • Departman ve birimlerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesi de dahil olmak üzere yetkileri dahilinde kurumun idari yapısını kurmak ve uygulamak.
  • Merkezin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi için idari usul ve sistemleri oluşturmak ve mevcut usul ve sistemleri sürekli olarak denetlemek.
  • Personel politikalarını geliştirerek ve mevcut mevzuat ve kuralları uygulayarak, Merkez çalışanlarının daha yetkin ve istekli olmalarını sağlamak.