Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Departmanı

SESRIC, İTT Üye Ülkelerinin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumu analiz etmek, belirtilen alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm aramak ve İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik uygun politikalar önermek amacıyla çeşitli alanlarda araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Ekonomik işbirliği, ticaret, eğitim, sağlık, yoksulluk, çevre, bilim ve teknoloji, ulaşım, tarım ve turizm alanlarına öncelikli yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede, Merkez, İİT konferans ve toplantılarında tartışılan çeşitli sosyo-ekonomik konular hakkında temel teknik arka plan raporlarının hazırlanmasında büyük sorumluluk üstlenir. Merkez, kendi görev tanımı dahilindeki alanlarla ilgili dergiler ve yayınları hazırlamakta ve yayımlamaktadır.

Hazırlanan raporlar İİT Bakanlar Toplantıları ve çeşitli İİT Komitelerinin yıllık oturumları için hazırlanmaktadır. Hazırlanan raporların arasında İİT Ekonomik Görünüm Raporları, Tarım ve Gıda Güvenliği, İİT Su Raporu, İİT Sağlık Raporu, İşgücü Piyasası Raporu, Uluslararası Turizm, Eğitim ve Bilimsel Geliştirme Raporu, İİT Üye Ülkelerinin Yıllık Ekonomik Raporu ve İİT Üye Ülkelerinde En Az Gelişmiş ve Kara ile Çevrili Ülkelerdeki Ekonomik Sorunlar bulunmaktadır.

Ayrıca İİT Turizm Bakanları Konferansı, Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanları İslam Konferansına ve İslam Ülkeleri Çevre Bakanları Konferansı gibi bir çok toplantı için arka plan raporları hazırlamaktadır.

SESRIC, İİT Üye Ülkelerinin kendi aralarında kapasiteleriyle ilgili güncel bilgiye sahip olmaları için çalışarak, İİT Üye Ülkeleri ile ilgili çeşitli sosyo-ekonomik gelişmeleri konularıyla ilgili kısa görünüm raporları (OIC Outlook Series) hazırlamaktadır.

SESRIC ayrıca aşağıdaki iki araştırmayı periyodik olarak yayımlamaktadır:

Bunlardan biri, İİT Üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ve 1979 yılından bu yana SESRIC tarafından üç ayda bir yayımlanan “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Dergisi” dir.

Diğeri ise, yıllık olarak yayımlanan “Ekonomik İşbirlği ve Kalkınma Değerlendirmesi” olup İslam dünyasından seçkin kişilerle yapılan röportajlar, ekonomik büyüme ve üye ülkelerin kalkınma ve işbirliği ile ilgili kısa makaleler, SESRIC’in hazırladığı seçilmiş konu özetleri, üye ülkelerdeki mevcut ekonomik gelişmelerle ilgili haberler ve son yayınlanan kitapların başlık ve değerlendirmelerini içermektedir.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Departmanı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:(İngilizce)