İİT İstatistik Veritabanı

SESRIC İstatistik ve Enformasyon Biriminin temel görevi Üye Ülkeler ile ilgili sosyo-ekonomik istatistikleri derlemek, işlemek ve yayımlamaktır. İİT İstatistik Veritabanı, SESRIC'in araştırma faaliyetleri ve istatistiksel yayınları için birincil çevrimiçi istatistiksel kaynağıdır. İİT İstatistik Veritabanı, 1970 yılından bu yana 57 Üye Ülkeden kategoride sosyo-ekonomik göstergeye ilişkin veriler barındırmaktadır.

İİT İstatistik Veritabanı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz.

http://www.sesric.org/oicstat.php (İngilizce)