SESRIC Genel Direktörünün 40. Yıl Mesajı


SESRIC Genel Direktörünün 40. Yıl Mesajı
 
Tarih : 01 Haziran 2018 Yer : Ankara Türkiye

1 Haziran 1978'den bu yana SESRIC, sorumlu olduğu istatistik, sosyo-ekonomik araştırma, eğitim ve teknik işbirliği alanlarında İslam ülkelerinin refahına katkıda bulunmaya devam etmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) bağlı bir kuruluşu olan Merkez, İİT’nin dört kıtaya yayılan 57 üye ülkesine hizmet etmektedir.

Merkez 40. Yılında, İİT ve Teşkilat üyesi ülkelerde, işbirliğini, birlik ve dayanışmayı geliştirmeye ve ümmetin sürdürülebilir kalkınması, ilerlemesi ve refahını sağlamaya yönelik çabalarını desteklemeye devam etmektedir.

SESRIC, program ve faaliyetlerini İİT On Yıllık Eylem Planları, Global Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, üye ülkelerin ihtiyaçları ve kalkınma öncelikleri doğrultusunda yürütmektedir.

Bu kapsamda Merkez, İİT ülkelerinin doğrudan faydalarına olan çeşitli alanlarda ilgili İİT kuruluşları, ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde uzman değişimi, eğitim başta olmak üzere çeşitli kapasite geliştirme programları, çalıştaylar, çalışma ziyaretlerini içeren çok geniş bir yelpazede teknik işbirliği programları, proje ve faaliyetleri uygulamaktadır.

Ayrıca Merkez, ağ oluşturma faaliyetleri ile üye ülkeler arasında uzmanlar ve kurumlar arası teknik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

SESRIC ayrıca, paydaşlarıyla işbirliği içinde, İİT Üyesi Ülkeler arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için “İİT Sağlık Portalı” gibi çeşitli elektronik bilgi paylaşımı platformları kurmaktadır.

Araştırma alanında SESRIC, yıllar içinde, İİT ülkeleri arasında işbirliğini artırmak amacıyla öneriler üretmek amacıyla ekonomik ve sosyal gelişmeleri düzenli olarak takip eder ve değerlendirir. Bu çalışmalarda Merkez, İİT ülkelerindeki mevcut temel ekonomik-sosyal göstergeleri analiz ederek bu alanlarda İİT içi işbirliğini güçlendirmek ve ortak sorunlara çözüm bulmak amacıyla geliştirdiği politika önerileriyle İİT’nin politika diyalog mekanizmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

Merkez, İİT içerisinde, sağlık, gençlik, işgücü piyasası vb. çeşitli sosyo-ekonomik alanlardaki strateji ve eylem planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, 57 İİT üyesi ülkeye yönelik en kapsamlı istatistiki veri tabanını bünyesinde barındıran Merkez, Teşkilat üyesi ülkelerin birbirlerinin potansiyelleri ve ihtiyaçları hakkında daha iyi bilgi sahibi olmalarını sağlayacak gerekli istatistiki veri ve bilgiyi toplar ve yayar.

SESRIC ayrıca, uluslararası standartlarda istatistikler üretilmesi ve iyi işleyen ulusal politika ve stratejiler üretilmesi hususunda politika yapıcılara yardımcı olmak amacıyla üye ülkelerdeki ulusal istatistik sistemlerinin güçlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarıyla önemli bir rol oynamaktadır.

SESRIC’in 40. Yıldönümü vesilesiyle, yakın işbirliği içerisinde olduğumuz İİT üyesi ülkelerin hükümetlerine, İİT Kuruluşlarına, Uluslararası, Bölgesel ve Ulusal Kuruluşlara ve diğer ilgili paydaşlara işbirliğine en derin takdir ve şükranlarımı sunarım. Ayrıca, kuruluşundan bu yana görev yapan tüm SESRIC çalışanlarına, fedakarane çabalarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.

Başarı öyküleriyle dolu nice yıllara...

 

Musa Kulaklıkaya

Büyükelçi

Genel Direktörü